Med Design Kan ønsker vi at sætte fokus på, at design kan være mere end smukt. Design kan skabe forandring - også på et samfundsmæssigt og bæredygtigt plan.

Denne episodes gæst, Ida Engholm har skrevet bogen “Design for the New World: From Human Design to Planet Design", og så er hun professor på Det Kongelige Akademi, hvor hun har grundlagt deres efter- og videreuddannelsesprogrammer.

I portrættet taler Kristina May og Ida om, hvordan vi går fra et menneske-centreret til planet-centreret fokus som centrum for design. For ligesom design har været en del af problemet, kan det også spille en rolle i løsningen af klimaudfordringer. Og så deler Ida indsigter fra sit engagement i at bidrage til at drive forandring gennem brug af nye designmetoder i uddannelsessystemet.

Om Ida Engholm

Ida Engholm er uddannet cand. mag. i litteratur og kunsthistorie og har en Ph.d. i digitalt design fra IT-Universitetet i København. I dag er hun professor på Det Kongelige Akademi, hvor hun har grundlagt Akademiets efter- og videreuddannelsesprogrammer.

Ida har udgivet 12 bøger og flere formidlings- og forskningsartikler. Senest udkom hun med bogen “‘Design for the New World. From Human Design to Planet Design’, der bl.a. sætter fokus på, at hvis design er en del af klimaproblemet, kan det også være en del af løsningen.

LinkedIn

Om bogen, “Design for the New World: From Human Design to Planet Design"

Image

Book et foredrag

Image

Vi tilbyder 3 typer af foredrag, som kan bookes og tilpasses efter aftale. Foredragene er tænkt til alle størrelser af organisationer samt netværksgrupper.