Udfordringen

Hvad gør du, når planten er vokset ud af potten? Plantorama var med 1 million årlige besøgende i centre i hele Danmark vokset ud af den oprindelige strategi, da vores samarbejde begyndte. Den mere end 30 år gamle familieejede virksomhed var ikke længere blot et gartneri eller et plantecenter. Men hvad var det så? 

Siden 2017 har vi løbende hjulpet Plantorama med at positionere sig, udvikle den fulde brandstrategi og design til en helt ny kategori i Danmark. Plantorama er blevet en destination!

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Idéen

AM valgte sammen med Plantorama tidligt i processen en brandstrategi, der skulle bringe dem ind i fremtiden og skabe en konkurrencefordel og position, hvor det ikke handler om pris som afgørende differentieringsfaktor. Det forløste vi ved at tænke stort på en ikke særlig dansk måde. Vi udviklede et koncept centreret om store holistiske oplevelser for hele familien - Plantorama skulle tænkes som en samlet oplevelse. 

At positionere Plantorama på oplevelsen, havde nogle gennemgribende konsekvenser for centrenes tilbud til deres kunder, kommunikationen, indretningen og produkterne. Opgaven blev at skabe en sammenhængende fortælling, der gennemsyrer medarbejdernes måde at yde service på, den indretning kunderne færdes i og den digitale oplevelse de får. En samlet oplevelse af liv på tværs af medier og geografi. Fra restauranten, Restorama til legelandet, Spirestrup - fra Amager til Aalborg.

Image
Image
Image

Løsningen

Vi skabte sammen dele af den nye forretningsstrategi, den fulde brandstrategi, kernefortælling, en revitalisering af det visuelle univers samt taglinen En oase af liv, for at understrege oplevelsen af at træde ind i noget større. Livet er kernen i Plantorama: Boliglivet, havelivet, dyrelivet, familielivet. Således er "Liv til livet" den motor, der til stadighed driver Plantoramas brand og vores samarbejde om at udvikle brandet og oplevelsen i tråd med brandstrategien. For livet vokser og Plantoramas brand er skabt til at vokse med. 

Plantoramas oase af liv har vi foldet ud i koncepter for legeland, restauranter, skiltning, indretning og ikke mindst opfundet de to maskotter Gro og Liv som du møder både fysisk og digitalt, som en del af livet i Plantorama. 

Vi samarbejder løbende med Plantorama og glæder os, til at du oplever den næste spirende idé i fuldt flor ude i oaserne rundt omkring i landet.

Image
Image
Image

Har du et lignende projekt? Ræk ud til os

Kristina May
CEO – Founder

+45 2732 7117
Image

Seneste Design Can Dream - Looking into the future with Velux

Design Kan

Design Can Dream - Looking into the future with Velux