Det er en bred vifte af kompetencer, bl.a. inden for markedsføring, stoledans, design og strategi, der er samlet i studiet. For begrebet har ændret betydning og er ikke en let størrelse at afgrænse. Visuel identitet er hverken lige til eller langt fra, det indebærer alt lige fra logo og typografi til handlinger og holdninger – selv dufte kan være et element i en visuel identitet. Det væsentlige er, at det er virksomhedens ansigt udadtil. Det er tilstedeværelse og dér, hvor den brede befolkning møder brand, og for det meste på mange forskellige platforme – analoge som digitale – hvor andre brands også konkurrerer om brugernes opmærksomhed.

”Altså, hvordan laver man noget, der er levende nok, har potentiale til udvikling, er interessant fra gang til gang, og som samtidig har en stringens, som folk kan sidde og arbejde med over tid?” – Olga Bastian

Spørgsmålene er relevante for stort set alle processer, når man arbejder med visuel identitet. Men processerne, styret af intuition og revision, er næsten aldrig ens. Kristina May Pries, der beskæftiger sig med og interesserer sig for det strategiske grundlag, fremhæver vigtigheden af et simultant fokus på design og strategi, så man sikrer kommunikativ overensstemmelse. Og det visuelle og strategiske kan være til stor gavn for hinanden.

”Nogle gange kan designet være en løftestang for en brandstrategi. Det giver noget ekstra, end man kan afdække i et skriv eller afsøgning af markedet, at det faktisk er designet, der kan gå ind og vise en potentiel vej. (…) Nogle gange, bindes det bare så smukt sammen i noget visuelt” – Simon Nellemann

Men kan en visuel identitet være næsten usynlig? Ifølge Olga Bastian er dét at fravælge en visuel identitet, stadig en identitet. Og det er både interessant og aktuelt i dag, hvor flere skruer ned for det visuelle – et ønske om at forenkle, så så lidt som muligt forstyrrer forbrugerens øjne. Det bidrager bl.a. til et skarpere fokus på produkt og brugervenlighed.

”Hvis man kigger på User Interfaces, så arbejder man hen mod ikke at have noget. (…) også med emballage, hvor man arbejder hen mod at have så lidt packaging som muligt, for at produktet indeni kommer mere til syne, og vi ikke unødigt bruger en masse materialer” – Kristina May Pries

Uanset, om den visuelle identitet fylder meget, lidt eller ingenting, så er den med til at markedsføre og skabe genkendelighed – men kun hvis implementeringen af den visuelle identitet lykkes. Det er alfa og omega, at identiteten også kan genkendes, forstås og implementeres af virksomheden internt. Derfor er der enighed om, at implementeringen fortsat skal prioriteres allerede fra begyndelsen, da al design og strategi er spildt, hvis ikke man formår at realisere det.

Design Kan… er et branding-, og designpodcast, kreeret af det grafiske designbureau AM. Dets vært, Kristina May, er CEO, brandspecialist og partner i det københavnske bureau og vil, sammen med interessante gæster, undersøge alt fra flyvske ideer og konkrete koncepter der muligt kan kaste lys over spørgsmålet – hvad er det design egentlig kan?

Olga Bastian, kreativ direktør hos Olga Bastian / Kicki Gotaway
LinkedIn
www.olgabastian.dk

Simon Nellemann, medstifter og designchef hos AM Copenhagen
LinkedIn

Image

Book et foredrag

Image

Vi tilbyder 3 typer af foredrag, som kan bookes og tilpasses efter aftale. Foredragene er tænkt til alle størrelser af organisationer samt netværksgrupper.