Jesper Kring, som arbejder med bæredygtig virksomhedsinnovation og Lotte Hansen, CEO hos Hansen & Ersbøll Agenda samt stifter af iLoveGlobalGoals, er i podcast-studiet hos Kristina May Pries, der er brand- og designspecialist. Sammen diskuterer de, hvordan bæredygtighed inkorporeres i virksomhedernes processer og strukturer, og hvordan design kan være løsningen på nogle af tidens helt store problematikker.

En virksomhed skal tage socialt, miljømæssigt og finansielt ansvar. Det kræver en cirkulær tankegang, hvor man har kontrol med processen lige fra produktets udvikling, design og produktion, til forbrugerens anvendelse af produktet.

Transparens er nøgleordet i denne forbindelse, da det stiller krav til producenten og forbrugeren samt er med til at inspirere andre virksomheder og borgere. De mange nye problemstilligner kræver altså nye løsninger og en ny måde at tænke design på, lige fra proces og produktion til produkt og forbrug. Hvis en virksomhed skal være bæredygtig kræver det at re-designe forretningsmodeller, så hele grundtanken, men også selve produktet og forbruget gentænkes:

”Det er en mindblowing problemstilling, der kræver, at vi helt ned til tøjklemmen og de store løsninger begynder at tænke tingene anderledes, i forhold til, hvordan vi har, selvfølgelig vores forbrug, men det er jo grundlæggende et design af produkterne” – Jesper Kring

Gentænkningen af gamle vaner gælder for os alle sammen, og FN’s verdensmål fremhæves, som et eksempel på et kommunikativt design, der skabte et fællessprog, som folk kunne forstå, og som gjorde det nemmere at mobilisere flere mennesker, inklusiv erhvervslivet, i kampen for klimaet.

”Det at få tænkt forretning ind i en måde at lave verden om på, ser jeg som fundamental ny […] noget andet er, at det er første gang, du samler den økonomiske, den sociale og den miljømæssige bundelinje i én fortælling” – Lotte Hansen

Alle tre eksperter oplever en generel frygt ude i virksomhederne, for at en gentænkning og omlægning af systemer og processer potentielt kan blive deres undergang. Men transparens i erhvervslivet kan være med til at skabe tryghed og inspiration. Kristina May Pries opfordrer derfor virksomheder til at sammenligne sig selv med allerede eksisterende:

”Altså i virkeligheden, så ligger der er landskab helt åben, ved bare at gå ind på B-corp. Gå ind og læs om alle de virksomheder, som er certificeret, og hvor man kan gå ind og læse om deres styrker og svagheder […] og så simpelthen begynde at lægge deres forretningsmodeller op ad eksisterende virksomheder.” – Kristina May Pries

For at skabe bæredygtige virksomheder, er et fælles tankesæt, sprog og vision første skridt på vejen. Dette kræver mere transparens i erhvervslivet, så alle bliver klar over, hvad det kræver, og hvordan problemstillingerne skal angribes. Herefter kan virksomhederne begynde at gentænke og omstrukturere produktion og design. For design er en del af løsningen, ikke kun i produktionen, men også når vision, sprog og tankesæt skal formidles. FN’s verdensmål fremhæves, som et vellykket kommunikativt design, der har formået at forene erhvervsliv, politik og borgere. Det er også et bevis på, at Design Kan være bæredygtigt.

Design Kan… er et branding-, og designpodcast, kreeret af det grafiske designbureau AM. Dets vært, Kristina May, er CEO, brandspecialist og partner i det københavnske bureau og vil, sammen med interessante gæster, undersøge alt fra flyvske ideer og konkrete koncepter der muligt kan kaste lys over spørgsmålet – hvad er det design egentlig kan?

Jesper Kring, rådgivning i bæredygtig virksomhedsinnovation.
www.linkedin.com/jesperkring
www.valified.com

Lotte Hansen, CEO hos Hansen & Ersbøll Agenda samt stifter af iLoveGlobalGoals.
www.linkedin.com/lottehansen
www.iloveglobalgoals.org

Links til nævnte projekter
www.humanpractice.org
www.symbiosis.dk
www.bcorp.dk

Image

Book et foredrag

Image

Vi tilbyder 3 typer af foredrag, som kan bookes og tilpasses efter aftale. Foredragene er tænkt til alle størrelser af organisationer samt netværksgrupper.