Med repræsentanter fra begge brancher i studiet, retter værten, Kristina May Pries, fokus på forskelle og ligheder mellem design- og reklamebranchen samt fordelene ved et samarbejde.

Hvor der tidligere har eksisteret fordomme og misundelse mellem de to fag, er dette blevet erstattet af en gensidig nysgerrighed, mener gæsterne. Brancherne er smeltet mere sammen, og der er opstået en bevidsthed om gevinsten ved synergien mellem faglighederne.

På den måde bliver hele feltet udvidet, og det baner vejen for endnu flere muligheder både inden for design, kommunikation og reklame.

”Alt godt design, det udvikles i et samarbejde” – Abelone Varming

Og netop et samarbejde mellem de to brancher er vigtigt i en tid, hvor vi er gået fra få informations- og underholdningsplatforme, til at have uendelige muligheder for selv at vælge vores kilder. Det er en tid, hvor der er stor konkurrence om at fange forbrugerens interesse, og det kræver unikke design- og reklameløsninger.

”Hele grundpræmissen er at forstå, at det kan godt være, at du laver rigtig gode pumper på Grundfos, men hvis der ikke er nogen, der ved, du gør det, så er det altså ret lige meget, at du laver gode pumper” – Tine Aurvig-Huggenberger

Virksomheder skal ligeledes forstå og anerkende, at et samarbejde mellem reklame- og designbranchen er frugtbar, og der er enighed om, at de skal prioritere begge brancher ligeligt. Jo mere kommunikation mellem brancherne, jo bedre samarbejde og i sidste ende bedre resultater.

Den hårde og til tider skruppelløse side af brancherne bliver også sat under debat, når Kristina May Pries spørger ind til gæsternes egne anbefalinger, om hvordan deres bureauer forholder sig til gratis pitches for virksomheder. Her er budskabet, at brancherne skal lære at sige fra, og at samarbejdet i højere grad skal bygge på gensidig kemi og tillid:

”Jeg synes, jeg har mærket en stor forskel bare det sidste års tid. Jeg tror for et år siden, der synes jeg faktisk ikke, at man talte om kemi-møder […] Man kunne godt mødes og tale proces, men det her med, at det faktisk, fra kundens side er italesat som kemi, og at de også er fuldstændig bevidste om, at vi skal kunne kigge hinanden i øjnene […] og stole på hinanden” – Kristina May Pries

Design og reklame kan og skal stå sammen. Vi lever i en foranderlig verden, hvor normer dikterer etiske og moralske valg og overvejelser. Afsnittet berører disse udfordringer og diskuterer, hvordan man som bureau og demokrati forholder sig til en omskiftelig verden.

Brancheforeninger hjælper blandt andet bureauerne, ved at fremme deres arbejde og tydeliggøre vigtigheden af design. Abelone Varming efterspørger i den forbindelse en offentlig og erhvervsmæssig anerkendelse af kreativitetens vigtighed.

”Jeg er lykkelig over, at du laver det her [design-podcast], for der er stadig misvisende information, i forhold til, hvad design er, og hvad design kan. Og jeg tænker, at design kan bruges mange flere steder, hvor vi sammen kan opnå meget mere” – Abelone Varming

Design Kan… er et branding-, og designpodcast, kreeret af det grafiske designbureau AM. Dets vært, Kristina May, er CEO, brandspecialist og partner i det københavnske bureau og vil, sammen med interessante gæster, undersøge alt fra flyvske ideer og konkrete koncepter der muligt kan kaste lys over spørgsmålet – hvad er det design egentlig kan?

Tine Aurvig-Huggenberger, direktør i Kreativitet og Kommunikation samt formand for den europæiske reklamebranche (under EACA – European Association of Communications Agencies)
www.linkedin.com/tineaurvighuggenberger
www.kreakom.dk
www.eaca.eu

Abelone Varming, direktør i Design denmark og stifter af punktum design.
www.linkedin.com/abelonevarming
www.designdenmark.dk
www.punktumdesign.dk

Nævnte projekter:
KLS, grønt trykkeri: www.klspureprint.dk
”Nå de 17 – via design”: www.designdenmark.dk/naa-17-via-design-2

Image

Book et foredrag

Image

Vi tilbyder 3 typer af foredrag, som kan bookes og tilpasses efter aftale. Foredragene er tænkt til alle størrelser af organisationer samt netværksgrupper.