Lige nu forhandles bygningsreglementet for 2025. Reduction Roadmap er branchens initiativ, der viser, hvad der skal til, for at lovgivere og industrien sammen kan bygge inden for Paris-aftalen. Lige nu kræver over 180 virksomheder i byggeriet politisk handling i klimaets navn. Branchen er klar - det er rammevilkårene, der er nøglen, siger de i fællesskab.

I denne episode af Design Kan taler Kristina May med to af profilerne bag Reduction Roadmap om, hvorfor det er så afsindigt vigtigt, at Danmarks byggelovgivning matcher klimavidenskaben. Mikkel Schlesinger, partner i Cebra og Harpa Birgisdottir, professor i bygningers bæredygtighed på BUILD AAU taler om, hvorfor vores nybyggeri skal udlede under 5,8 kg CO2-ækv./m2/år i 2025 for at overholde Paris-aftalen.

Om Reduction Roadmap

Reduction Roadmap er et banebrydende projekt, der - som det første nogensinde - oversætter Paris-aftalens målsætninger og den planetære grænse for klimaforandringer til konkrete, årlige CO2-reduktionsmål for nyt dansk boligbyggeri. Med konkrete reduktionsmål viser Reduction Roadmap, hvor vi som branche står i dag, hvor vi skal hen, og med hvilken hastighed vi må reducere vores udledning af drivhusgasser for at arbejde indenfor planetens klimabudget og Paris-aftalens målsætninger.

Reduction Roadmap er et forskningsbaseret værktøj med en klar opfordring til fælles handling blandt alle aktører i den danske byggebranche. Værktøjet er udviklet i et tværfagligt partnerskab, som består af arkitekter, ingeniører, forskningsinstitutioner og NGO’er indenfor byggeriet med afsæt i den nyeste forskning og viden om menneskeskabte klimaforandringer.

CO2-initiativet er skabt af Artelia, CEBRA og EFFEKT med støtte fra Realdania og Villumfonden. Anden fase af Reduction Roadmap er støttet af Realdania.

Website

Image

Book et foredrag

Image

Vi tilbyder 3 typer af foredrag, som kan bookes og tilpasses efter aftale. Foredragene er tænkt til alle størrelser af organisationer samt netværksgrupper.