I denne udgave af Design Kan, taler vi om hvad der egentlig er så vigtigt ved at skabe, og være en del af, en identitetsskabende virksomhedskultur. Blandt andet, berører vi de mange fordele ved oplevelsen af at være i et fællesskab, og hvordan man kan sammenkoble mennesker med vidt forskellige personligheder og baggrunde under samme værdigrundlag.

Der er ingen tvivl om, at begge podcastes gæster, er enige i vigtigheden af en god og stabil virksomhedskultur. Faktisk, taler vi om hvor essentielt det er for virksomhedens overlevelse og succes, at skabe en kultur som kan motivere de ansatte fremad, men også gøre dem til naturlige ambassadører for de samlede kerneværdier.

Spørgsmålet er så, hvordan man sikrer sig at virksomheden kan omkranse mennesker med forskellige nationale, faglige og personlige kulturbaggrunde.

Antonio Rosado, der blandt andet er tidligere kulturminister hos Hello Monday, og nu beskæftiger sig som kulturstrategiker hos Karpatschoff Creative, beskriver i podcastet hvordan mennesker altid har forsøgt at etablere sig i fællesskaber. Frem for at anskue forskellige baggrunde og motivationer som hindringer mod den samlede virksomhedskultur, mener han, at man skal se forskellighederne som brikker i det samlede puslespil:

”Der findes ikke noget der hedder designkultur. Det er al for personbåret (…) Alle kommer med deres personlige historier, og det former kulturen.” – Antonio Rosado

Christina Rind Helsbro, tidligere ejer af Magnetix og nuværende CEO hos NoteAble, er enig i, at det handler om at finde ud af hvad der gør virksomheden helt unik, når man skaber en intern kultur. I kreative afdelinger er der måske en tendens til at personlighederne ønsker at blive set og bemærket mere, men selv dér er man nødsaget til at aftegne grænser på pladen man spiller på. Hun understreger derfor vigtigheden i, at man enten visualiserer eller italesætter kulturen internt:

”Hvad gør os til os, og hvad binder os sammen?” – Christina Rind Helsbro

Som medarbejder, såvel som bureauchef, må man altså mærke godt efter, når man begår sig i virksomhedskulturen. Traditioner er især vigtige for skabelsen af trygge rammer, men sommetider må man også indse at kulturen ikke fungerer, eller at den individuelle personlighed ikke passer ind i den. Det er vigtigt for enhver branches identitet, og kundernes opfattelse deraf, at man kan mærke virksomhedskulturen lige fra man træder ind i den.

Et flot logo på døren er derfor ikke nok når det handler om at designe en god og ærlig virksomhedskultur, hvor der både skal være plads til trivsel, skabelse og forskellige personligheder.

 Design Kan… er et branding-, og designpodcast, kreeret af det grafiske designbureau AM. Dets vært, Kristina May, er CEO, brandspecialist og partner i det københavnske bureau og vil, sammen med interessante gæster, undersøge alt fra flyvske ideer og konkrete koncepter der muligt kan kaste lys over spørgsmålet – hvad er det design egentlig kan?

Antonio Rosado, culture strategist hos Karpatschoff Creative.
www.linkedin.com/antoniohanckerosado

Christina Rind Helsbro, founder og CEO hos NoteAble, og tidligere ejer af Magnetix.

www.linkedin.com/christinarindhelsbro

design kan skabe kultur

Book et foredrag

Image

Vi tilbyder 3 typer af foredrag, som kan bookes og tilpasses efter aftale. Foredragene er tænkt til alle størrelser af organisationer samt netværksgrupper.