I 1965 formulerede Villum Kann Rasmussen, der opfandt Velux vinduet, en mønstervirksomshedsmålsætning: 

“Vi behandler vores interessenter bedre end de fleste. Og virksomhedens målsætning er at lave noget, som er økonomisk fornuftigt, til gavn for samfundet og for dine medarbejdere” – Lone Feifer

Formuleringen indkapsler Velux’ DNA og ønsket om at engagere sig i den bæredygtige agenda. Med en meritokratisk struktur, har alle medarbejdere mulighed for at komme til orde og bidrage til netop det – og intet mindre end 100 ansatte har været med til at udvikle Velux’ bæredygtighedsstrategi.

“It’s Our Nature”

Er titlen på strategien, en titel, der er dobbelttydig og som både inddrager naturen, vores planet, men også menneskets natur og den forpligtelse, vi har. 

Strategien er tegnet som et hus og inddelt i tre etager. I kælderen ligger alt, der har med ‘almindelig governance’ at gøre. Det er bl.a. diversitet, inklusion og cirkulær økonomi. Det næste niveau, stueetagen, omhandler de produkter, som Velux producerer og leverer. Tagetagen, det øverste niveau, kaldes ‘Pioneer and Climate Action’, som er den del af strategien, der arbejder på CO2 neutralitet, på at halvere CO2-aftrykket i det såkaldte ‘scope 3’:

“Scope 3 er den nød, der skal knækkes, hvis vi skal nøjes med at bruge én planet. Scope 1 er det, man selv forbruger som virksomhed, scope 2 er de energiforsyninger, man har. Og scope 3 er så hele værdikæden (…) og det er 94 pct af fodaftrykket, der ligger i scope 3” – Lone Feifer 

Pioneer and Climate Action arbejder desuden på at bygge for livet og det er det, Lone Feifer beskæftiger sig med. At bygge for livet handler om at forbinde mennesker og planet – det skal hænge sammen, for et vindue uden et hus eller et hus uden en planet, er der ingen, der har glæde af.

“Men hvordan påvirker man hele byggebranchen, som jo kan være enormt svær at rykke ved?” – Kristina May

Samarbejdet mellem arkitekter, entreprenører og ingeniører er essentielt, hvis man vil rykke ved byggebranchen. Sammen med Effekt Arkitekter, entreprenørfirmaet Enemærke & Petersen og ingeniørfirmaet MOE har Velux designet et koncept for boligbyggeri. Konceptet hedder Levesteder (Living Places) og er en form for designmanual til byggeri. 

“Alt det her handler også om at ‘walk the talk’ (…) I behøver ikke engang gøre det, men det gør I. Det er jo virkelig et powerfuldt statement” – Kristina May

Design gør en stor forskel, når man ønsker at mobilisere flere led i værdikæden. For design lægger planer, laver prototyper, værner om proces og danner partnerskaber. Og ved hjælp af designprocesser tager Velux ansvar for, at deres produkter indgår i en bæredygtig helhed. 

“Det der med at skabe en guideline, en form for en standard, uden det bliver standardiseret som sådan. (…) Og det det her med, at I i virkeligheden tager ansvar for det etiske – virksomhedens ansvar, som stammer helt tilbage fra DNA-formuleringen” – Mads Kjøller Damkjær

Sidste år reformulerede Velux deres purpose, for at påminde om den bæredygtige agenda. Og ønsker man indflydelse, må man finde det helt rigtige sted at starte, både for virksomheden og menneskene i den. Vi skal ikke tro, at vi kan løse det hele med teknologi – vi skal ændre kulturen.

“Create well being for people and planet, through transforming spaces into favorite places” – Velux.

Lone Feifer, Direktør for bæredygtigt byggeri i Velux Group, generalsekretær i the Active House Alliance,

LinkedIn

www.velux.dk

www.activehouse.info

Image

Book et foredrag

Image

Vi tilbyder 3 typer af foredrag, som kan bookes og tilpasses efter aftale. Foredragene er tænkt til alle størrelser af organisationer samt netværksgrupper.