80% af et produkts miljøaftryk afgøres i designfasen – design er en del af problemet og skal derfor også være en del af løsningen:

“Vi vil rigtig gerne have, at virksomhederne forstår, at den her omstilling til cirkulær økonomi er en designopgave (…) [Det] handler om at designe affald ud af systemet, ud af produkter og fastholde materialer i brug og designe for regenerative systemer” – Julie Hjort

En cirkulær fremgangsmåde forholder sig til et produkts livscyklus – fra det fødes i designfasen til det bliver til affald – til materialeforbrug, CO2, transport og produktets berettigelse i verden. For ingen kæde er stærkere end det svageste led.

“Skal vi opfinde os ud af udfordringen – eller opføre os ud af den?” – Julie Hjort

En bæredygtig og cirkulær omstilling er en gentænkning af hele systemer, som ofte er påvirket af eksterne aktører. Virksomhederne må overveje, hvilke værdier de skaber, hvilke krav de stiller til forbrugerne, hvilke krav forbrugerne stiller til dem og endelig må de overbevise forbrugerne om at bruge deres produkt. Derfor arbejder DDC både med cirkulær forretningsudvikling, værdikædesamarbejde og adfærd – for vores opfindelser fører ikke altid den mest bæredygtige opførsel med sig – og en klimabevidst opførsel kan blive forhindret af manglende opfindelser. 

“Det handler om bevidstgørelsen – og vise, hvad mulighederne er – så der kan laves et ‘roadmap’ til forandring” – Kristina May

Det er en lang og sej rejse med komplicerede regler og lovgivning, faldgruber og rigtig hårdt arbejde. Det gør mange virksomheder nervøse for overhovedet at gå i gang, men det er vigtigt at starte et sted – og ikke så vigtigt, hvorvidt man er i mål. Man må afsøge muligheder, undersøge begrænsninger, teste potentielle løsninger, udvikle strategier og i sidste ende implementere bæredygtige principper. 

Men hvad er designs opgave i den forbindelse? Og, som Mads Kjøller Damkjær spørger: “hvordan udfordres designeres rolle og design som begreb i den cirkulære omstilling?”  

Designfaget er god til at reducere og simplificere komplekse processer og områder. For designere kræver det kendskab til krav, producentansvar og taksonomier, men også forståelse af værdikæde og livscyklus – og at kunne vekselvirke mellem det konkrete og abstrakte, det håndterbare og komplekse. 

DDC skubber til branchen. De deler viden og bryder barrierer, de foranstalter samarbejder og partnerskaber med både offentlige og private aktører. Ved at bruge design og designprocesser, hjælper de virksomheder med en bæredygtig omstilling – socialt, økonomisk og digitalt – og derigennem er de med til at løse komplekse samfundsudfordringer. Vi bliver aldrig færdige, men er altid i processen, understreger Julie Hjort, og det er vigtigt, at der er virksomheder, der går forrest, for det giver andre virksomheder ammunition til en bæredygtig og cirkulær omstilling. 

Julie Hjort, programdirektør for bæredygtig og cirkulær omstilling på Dansk Design Center

LinkedIn

ddc.dk

Image

Book et foredrag

Image

Vi tilbyder 3 typer af foredrag, som kan bookes og tilpasses efter aftale. Foredragene er tænkt til alle størrelser af organisationer samt netværksgrupper.