Katherine Richardson er professor i havbiologi, leder af Sustainability Science Centre ved Københavns Universitet samt en af hovedarrangørerne bag den videnskabelige konference Climate Change: Global Risks, Challenges and Decisions. Hun er desuden medlem af klimarådet og tidligere formand for klimakommissionen. Katherine Richardson ved om nogen, hvad forskellen på klima og miljø er, og hvad bæredygtighed handler om.

“Jeg plejer at sige, at bæredygtighed er ikke et sted eller en tilstand. Du kan ikke tale om bæredygtig teknologi eller et bæredygtigt produkt. Bæredygtighed er i virkeligheden en konstant søgen på, at den nytte, vi får ud af at bruge jordens ressourcer, kommer med et minimum af miljømæssige og sociale omkostninger” - Katherine Richardson 

Bæredygtighed handler om omkostningseffektivitet

Vores samlede efterspørgsel på jordens ressourcer må ikke overstige udbuddet, og hvordan vi fordeler de begrænsede ressourcer - mellem mennesker og andre levende organismer - er i sin kerne det bæredygtighed handler om.

“Så det handler faktisk om adfærd, og hvordan vi benytter de redskaber, vi har, som fx nye teknologier” - Mads Kjøller Damkjær

Siden vi så de første billeder fra rummet, har vi været opmærksomme på vores egen påvirkning på jorden, og hvor klimaforkæmperne før talte om klimaforandringer og planetære grænser og biodiversitet, så er fokus nu på systemisk omstilling. Vi skal transformere de processer, vi har i vores samfund - det økonomiske system og vores styringssystem. Et af de absolut mest syndige systemer er vores fødevaresystem, der bl.a. er ansvarlig for 80% af vores biodiversitetstab. Og selvom vi prøver, bl.a. med en klimavenlig kostpyramide, så har vores kostvaner ikke ændret sig.  

“Jordens ressourcer er den ægte valuta” - Katherine Richardson

Og med FN’s verdensmål begyndte vi for alvor, at erkende dét faktum. Den internationale aftale visualiserede et komplekst problem og illustrerede interaktionen mellem de forskellige globale klima- og miljømæssige udfordringer, vi står med.  

“Fra et design- og branding-perspektiv, så er FN Verdensmålene også lykkes med at lave noget, som designmæssigt fungerer rigtig godt. (...) Det er blevet visualiseret og derfor nemmere at forstå. Det er et signal, et sprog - en historie, der bliver fortalt meget simpelt” - Kristina May Pries

FN’s Verdensmål skal få os til at tænke systemisk. Vi skal tænke på de interaktioner, der foregår i det økosystem, som vi selv er en del af. Vi skal erkende, at vi er en del af et større system. 

Katherine Richardson, professor i havbiologi og leder af Sustainability Science Centre ved Københavns Universitet 

LinkedIn

klimaraadet.dk

Mads Kjøller Damkjær, Managing Partner, Impact Investor og designer

LinkedIn

Image

Book et foredrag

Image

Vi tilbyder 3 typer af foredrag, som kan bookes og tilpasses efter aftale. Foredragene er tænkt til alle størrelser af organisationer samt netværksgrupper.