AM Copenhagen — Strategic Design Studio
Contact

Design Kan selv

Afsnit 12

I denne podcastepisode taler vi med Christian Bason og Peter Svarre om brugbarheden og skyggesiden ved kunstig intelligens. Samtalen berører hvordan designere i dag, både står med et demokratiserende virkemiddel til at skabe tilgængelighed, men også med et utroligt magtredskab, som kan forudse, og manipulere med, menneskets adfærdsmønstre.

Design og teknologi kan skabe mange, både meningsfulde og profitable, løsninger. Digitale systemer kan hjælpe os med at være mere kreative, men kan også medfølge en masse etiske problemstillinger omkring designets evne til at påvirke, overvåge og dirigere vores handlinger:

Det begynder at gå op for os, at teknologien rammer menneskenes verden. Og det skaber nogle udfordringer, men måske også nogle nye muligheder.” – Peter Svarre

Ifølge begge podcastgæster har design altid haft en betydelig magt – f.eks., med hensyn til byplanlægning og arkitekturdesign, hvor det handler om at styre mennesket mere intuitivt og gnidningsløst. Kunstig intelligens har dog sat gnister under magten, netop fordi den tillader hurtigere effekter, færre virkemidler, større profit og bredere rækkevidde.

Som designer får man noget superpowertil at manipulere, kontrollere og styre på godt og ondt (…) Man får en utrolig magt, som man ikke rigtighar haft før.” – Peter Svarre

Kunstig intelligens kan derfor gøre design mere slagkraftig, men også mere problematisk. Dette er noget Tech Festival i Kødbyen berørte i start-september, hvor Peter Svarre og Christian Bason diskuterede netop det etiske ansvar der følger med AI-udvikling. Festivalen havde til formål at hive fokus tilbage på mennesket, samt åbne en samtale op om teknologi og design. For kandesign selv, eller står vi stadig med andel i ansvaret, når først idé er blevet til produkt?

For nyligt har man opdaget at 85% af dén miljøbelastning et fysisk produkt har, bliver besluttet i designfasen.” – Christian Bason

Begge podcastgæster er enige om, at design ikke bare kan selv. Det er et produkt af bevidste beslutninger og menneskeskabte systemer. Design børderfor ikke skabes uden omtanke ogeftertanke. I stedet, skal vi tage ansvar og trykke på stopknappen om nødvendigt.

Etisk bevidsthed bør derfor inkorporeres i designprocessen, selvom det nok bliver svært at administrere regulering i en grænseslørret disciplin som design. Peter Svarre foreslår, at man kan beskæftige sig med konkrete dilemmaer, der kan promovere Design Thinking, i virksomheder, bureauer og på uddannelsesinstitutioner. Ligeledes understreger Christian Bason vigtigheden i at starte samtaler om design og etik i første omgang – ligesom vi gør i dette podcast.

Er du designer, og ønsker du at tage mere ansvar for din formgivning, kan du læse og underskrive denne Tech Pledge, som omtales i podcastet, på: www.techpledge.org

 

Design Kan… er et branding-, og designpodcast, kreeret af det grafiske designbureau AM. Dets vært, Kristina May, er CEO, brandspecialist og partner i det københavnske bureau og vil, sammen med interessante gæster, undersøge alt fra flyvske ideer og konkrete koncepter der muligt kan kaste lys over spørgsmålet – hvad er det design egentlig kan?

  

Peter Svarre, forfatter og foredragsholder.
www.linkedin.com/petersvarre
www.petersvarre.dk
Hvad skal vi med mennesker (2019): www.gyldendal.dk/produkter/peter-svarre/hvad-skal-vi-med-mennesker

Christian Bason, direktør på Dansk Design Center .
www.linkedin.com/christianbason
www.danskdesigncenter.dk
Form Fremtiden: Designledelse som Innovationsværktøj (2016): www.gyldendalbusiness.dk/form-fremtiden

Design Kan...

Vi tror på at design kan være mere end bare smukt. Det kan få folk til at føle noget og det kan gøre en reel forskel. I podcasten udforsker vi alle aspekter ved det kæmpestore emne, som branding er. Vi dykker ned i idéer og projekter, taler med fagpersoner og virksomheder, og vi samler dem, som arbejder aktivt med design og branding hver dag, og som ikke mindst har stærke holdninger til emnet.