AM Copenhagen — Strategic Design Studio
Contact

Case Study – AM + Erik Magnussen

Afsnit

Sammen med Simon Nellemann, partner og kreativ direktør hos AM, fortæller Kristina May Pries om deres samarbejde med Jonna og Magnus Magnussen, der begge er en del af Erik Magnussen Design. Efter hans død for seks år siden, opstod der et behov og et ønske om at genfortælle Erik Magnussens historie. Brandet, der nu ikke længere havde manden bag, i ryggen, kaldte på en ny identitet og en stærkere digital tilstedeværelse. 

”Vi har skulle omdefinere vores virksomhed, fordi vi jo ikke skal ud i marken og hente opgaver på samme måde længere. Nu er det en arv, vi har, som skal varetages, vedligeholdes og passes. Og det ligger der er en stor opgave i – sammen med producenterne at sørge for, at tingene er autentiske” – Jonna Magnussen

Det er en balancegang at videreføre et brand – der skal nytænkes, men forbindelsen til manden og visionen bag produkterne skal stadig være tydelig og beslægtet. Det handler ikke kun om at være æstetisk tro, men også funktionaliteten skal være forenelig med tidligere designs og med selve DNA’et i Erik Magnussen.

”Vi prøvede ligesom at få et overblik… det er jo et kæmpe værk, det er alt fra skibsure til bestik og borde – og kan vi finde et eller andet gennemgående DNA i det her” – Simon Nellemann. 

I Learn-fasen, der i høj grad dominerede dette projekt, handler det netop om at blive klogere på det, man arbejder med og at lære brandet at kende:

”Hos os handler det om at lære brandet at kende, det som foreligger. Og finde ud af, hvor det skal positioneres henne, hvem er jeres konkurrenter […] og i tilfældet med Erik Magnussen, var det alfa/omega, at vi lærte manden, Erik, at kende […] både fordi, I sidder som familiemedlemmer til hans livsværk og skal føre det videre, men også fordi, brandet jo så meget er en person” – Kristina May Pries

Play-fasen er en eksperimenterende og udforskende fase, der i særdeleshed afspejler Erik Magnussens arbejdsmetode. Formålet for Simon Nellemann, der var ankermand på denne fase, var at fremelske det rigtige i fællesskab, og sønnen, Magnus Magnussen blev inddraget i denne fase og fungerede som en ventil, der holdte på de rigtige ideer og lukkede resten ud.

Den færdige hjemmeside, der tager form i Make-fasen, giver, med dens dynamiske og legende opbygning, en individuel oplevelse, der henvender sig til både producenter, studerende og andre interesserede. Det er her fortællingen om Erik Magnussen folder sig ud – når fortiden møder nutiden i en æstetisk sammensmeltning af billeder, produkter og tekst – og hvor de tidlige skulpturer står ved siden af nye produkter, og illustrerer Erik Magnussens udvikling.

I den sidste fase, Move, søsættes ideer og produkter færdiggøres. Men det er også her, at virksomheden skal tage den nye identitet til sig, bruge og eje den.

”Jeg synes, vi er nået til en løsning, hvor der er tolerance. Vi kan bruge den [identiteten] ret bredt, og det var også noget, som Erik selv gik meget op i, i forhold til hans produkter. Det der med, at tingene kan fungere i alle mulige forskellige sammenhænge og udvikle sig […] den [identiteten] er jo ikke dominerende, og tager ikke noget fra designsene – det falder rimelig godt i tråd” – Magnus Magnussen

Bag et godt design ligger en god proces. En god proces giver ny viden og nye erfaringer, den tager hensyn til produktet og de mennesker, der er bag. En god proces er et godt samarbejde, og for Erik Magnussen betød det, at ven og klient var én og samme person.

 

Design Kan… er et branding-, og designpodcast, kreeret af det grafiske designbureau AM. Dets vært, Kristina May, er CEO, brandspecialist og partner i det københavnske bureau og vil, sammen med interessante gæster, undersøge alt fra flyvske ideer og konkrete koncepter der muligt kan kaste lys over spørgsmålet – hvad er det design egentlig kan?

 

Jonna Magnussen, direktør hos Erik Magnussen Design A/S
https://www.linkedin.com/in/jonna-magnussen
https://erikmagnussen.com/

Magnus Magnussen, managing assistent hos Erik Magnussen Design A/S
https://www.linkedin.com/in/magnus-magnussen

Simon Nellemann, partner og kreativ direktør hos AM
https://www.linkedin.com/in/simon-nellemann 

Design Kan...

Vi tror på at design kan være mere end bare smukt. Det kan få folk til at føle noget og det kan gøre en reel forskel. I podcasten udforsker vi alle aspekter ved det kæmpestore emne, som branding er. Vi dykker ned i idéer og projekter, taler med fagpersoner og virksomheder, og vi samler dem, som arbejder aktivt med design og branding hver dag, og som ikke mindst har stærke holdninger til emnet.